برچسب » justin tredeau

کابینه لیبرالها قدرت را به دست گرفت
6 سال قبل

کابینه لیبرالها قدرت را به دست گرفت

در همین لحظه که این مطالب را می نگارم آقای جاستین ترودو و وزیران کابینه جدید در حال ادای سوگند هستند. امروز به طور رسمی دولت لیبرال آغاز به کار می کند. در همین روزهای پس از انتخابات اتفاقاتی جالبی در حوزه مهاجرت و در ارتباط با متقاضیان مهاجرین افتاد که صدور سراسیمه مجوزهای سرمایه […]