برچسب » insufin

اعتیاد به کار!
6 سال قبل

اعتیاد به کار!

معتادان به کار Workaholic با احتمال سکته بیشتری مواجه هستند . یک تحقیق جدید ادعا می کند ، میلیونها کارگر و کارمندی که  بیش از حد کار می کنند ممکن است  با افزایش نشانه های مربوط به سکته مواجه شوند. نویسنده تحقیق میکا کیویماکی ، پروفسور امراض مسری در دانشگاه کالج لندن  در اخبار منتشر شده از Lancetگفت […]