برچسب » frencharticles

فرانسه زبانی کبکی ها و مهاجران
9 سال قبل

فرانسه زبانی کبکی ها و مهاجران

دکتر محسن حافظیان:  ۳. فرانسه زبانی کبکی ها و مهاجران  الف. انقلاب آرام کبک (Révolution tranquille) بر دوش انقلاب صنعتی پیشین و رونق اقتصادی جهان غرب در بعد از جنگ جهانی دوم به صحنه آمد و در دهۀ ۱۹۶۰ توسط گروهی از دولتمردان و روشنفکرانی که می¬خواستند ساز و کار جامعه را همساز با تغییرات […]

فرانسه زبانی در کانادای متحد
9 سال قبل

فرانسه زبانی در کانادای متحد

دکتر محسن حافظیان؛ بخش نخست این مطلب را به قلم توانای آقای دکتر حافظیان اینجا خوانده اید و اینک خواننده بخش دوم مطلب هستید. ۲. فرانسه زبانان در کانادای متحد الف. پس از شکست حزب میهن پرستان، انگلستان در سال ۱۸۳۸ لرد درهام (Lord Durham) را به عنوان فرماندار کل کانادای بالادست و کانادای پایین […]

حضور تاریخی فرانسویان در کبک
9 سال قبل

حضور تاریخی فرانسویان در کبک

دکتر محسن حافظیان,  تسلط نسبی به زبان فرانسه برای مهاجران غیرفرانسوی زبان استان کبک،  یکی از دشواریهای است که این گروه از مهاجران، در رسته های گوناگون کاری و تحصیلی، با آن رودرو می شوند و چه بسا که گذر از این سد سترگ یا در پشت آن ماندن سنجه ای می شود برای آن […]