برچسب » dr5

شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات برنامه ویژه پزشکان کنپارس
12 سال قبل

شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات برنامه ویژه پزشکان کنپارس

  شفاف سازی و پاسخ به برخی ابهامات پزشکان متقاضی استفاده از خدمات کنپارس   در مواجهه با پرسش‌های تعدادی از پزشکان متقاضی استفاده از خدمات کنپارس، با برخی ابهامات از سوی آنها روبرو شده‌ایم که بیشتر ناشی از اطلاعات ناقص و شفاهی، مراجعه به مراجع و منابع نامطمئن و غیر رسمی و سوبرداشت از فرآیند […]