برچسب » dependent

تغییر حداکثر سن فرزندان تحت تکفل در پرونده‌های جدید مهاجرتی
7 سال قبل

تغییر حداکثر سن فرزندان تحت تکفل در پرونده‌های جدید مهاجرتی

از ابتدای اگست 2014، اداره مهاجرت کانادا سن فرزندان وابسته/تحت تکفل dependent را از 22 سال به 19 سال کاهش داده است. بدین ترتیب فرزندانی که 19 سال یا بیشتر داشته باشند در پرونده‌هایی که بعد از اول اگست 2014 در اداره مهاجرت ثبت شوند، نمی‌توانند همراه با والدین‌شان در یک پرونده مهاجرتی فایل شوند. […]