برچسب » contactus

تغییر کوچک در نشانی دفتر مونترآل کنپارس
9 سال قبل

تغییر کوچک در نشانی دفتر مونترآل کنپارس

به اطلاع می رساند که تغییر کوچکی در نشانی دفتر کنپارس در مونترآل ایجاد شده است و دفتر این شرکت در مونترآل در همان نشانی پیشین به طبقه هشتم (آپارتمان شماره ۸۶۰) انتقال یافته است.     بنابراین نشانی کامل ما از این پس به شرح زیر است:   Canpars Immigration Services Inc. 1980 Sherbrooke west, […]