برچسب » consultants

حذف تقریبا کلی مشاورین مهاجرت ایرانی از لیست کبک
8 سال قبل

حذف تقریبا کلی مشاورین مهاجرت ایرانی از لیست کبک

تا پیش از فوریه ۲۰۱۰ هر کسی می توانست نمایندگی یک متقاضی مهاجرت به کبک را عهده دار شود و رسما از او نمایندگی بگیرد به گونه ای که از جانب او مکاتبه می کرد و نامه ها را دریافت می کرد و به نوعی وکالت می کرد. یعنی هیچ قانون و قاعده ای برای […]