برچسب » cllp

برنامه دولت فدرال برای کمک به جذب مهاجرین به جامعه کانادا
7 سال قبل

برنامه دولت فدرال برای کمک به جذب مهاجرین به جامعه کانادا

مهاجرت برای افزایش جمعیت کانادا و همچنین شکوفایی اقتصادی آن حیاتی است و امروزه بیش از هر زمان دیگری کانادا به مهاجران نیاز دارد. از طرفی این مهاجران با وجود توانایی های حرفه ای و داشتن شایستگی های لازم برای کار در جامعه کانادا گاه تا مدتها در سرزمین جدید بیکار میمانند و جذب بازار […]