برچسب » c-6

گام های نهایی تصویب لایحه جدید شهروندی در جلسه ۲۸ مارس مجلس سنا
5 سال قبل

گام های نهایی تصویب لایحه جدید شهروندی در جلسه ۲۸ مارس مجلس سنا

در دستور جلسه مجلس سنا که فردا ۲۸ مارس برگزار می شود، جزئیات مذاکرات جلسات پیشین با توجه به اولویت های مباحث و لایحه های مطرح شده، مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد. اکثریت مباحث مطرح شده در جلسه ۸ مارس به عنوان بخشی از مجموعه مباحث معمول سنا بازنگری خواهند شد. به عبارتی […]