برچسب » bungalow

قسمت پنجم – آشنایی با منازل یک طبقه (بانگالو)
5 سال قبل

قسمت پنجم – آشنایی با منازل یک طبقه (بانگالو)

نوشتار زیر ادامه موضوع معرفی خانه های مسکونی در شهر مونترال (از نظر نقشه داخلی) است. در مطلب قبلی با خانه های دوطبقه یا کاتج که تعریف آن با کاتج در سایر نقاط کانادا تفاوت دارد آشنا شدیم. در این نوشتار به خانه های یک طبقه یا بانگالو می پردازیم. بانگالو (Bungalow) یا خانه های […]