برچسب » bullying

نقش قومی، نژادی و مهاجرتی بر عوامل زورگویی (Bullying) به دیگران
8 سال قبل

نقش قومی، نژادی و مهاجرتی بر عوامل زورگویی (Bullying) به دیگران

تریسی جی. شر   مسئله زورگویی یا قلدری با کودکانی که به نظر متفاوت می‌رسند، توسط کودکان دیگر، مسئله تازه‌ای نیست. صرف نظر از اینکه در آمریکا زندگی می‌کنیم یا در ایران، کودکان بر اساس پیشینه مهاجرتی، قومی و نژادی‌شان هدف آزار و اذیت می‌باشند. سارا بعنوان دختری از یک مادر آمریکایی و پدری ایرانی […]

اجتماع پروراننده قلدرمابی
8 سال قبل

اجتماع پروراننده قلدرمابی

درباره سه ضلع قلدرمابی: قربانی، قلدر و شاهد شکل‌دادن به روابط بینافردی برای افراد جامعۀ انسانی و به ویژه برای نوجوانان اصولاً امری اجتماعی است. همۀ ما همان‌گونه که آدم‌های دیگر را در محیطی اجتماعی و بر اساس ارزش‌گذاری‌های اجتماعی می‌شناسیم و خودمان را نیز بر اساس همین ارزش‌های اجتماعی برای حضوری پذیرفتنی در جامعه […]