برچسب » کاریابی در کویت

اشتغال در کویت برای متخصصان حوزه بهداشت و درمان
10 سال قبل

اشتغال در کویت برای متخصصان حوزه بهداشت و درمان

دفتر مشاوره شغلی و خدمات کاریابی بین المللی کنپارس برنامه جدیدی برای کاریابی شاغلین گروه های بهداشت و درمان در کشور کویت آغاز کرده است. متقاضیانی که شرایط بیان شده در زیر را دارند می توانند برای این مشاغل تقاضا دهند. شرایط: پزشک متخصص – حداقل ۷ سال سابقه کار ماما – دوسال سابقه بعد […]