برچسب » همنامی

استفاده ظریف تجاری از یک همنامی و دخالت غیر مجاز در امر مهاجرت
5 سال قبل

استفاده ظریف تجاری از یک همنامی و دخالت غیر مجاز در امر مهاجرت

چندی پیش افتخار صحبت با دوستی فرهیخته را در مونترآل داشتم. ضمن صحبت از من در مورد پرونده عموزاده خود پرسید که راستی فلانی من تشکر می کنم که به عموزاده من مشاوره داده بودید. پرونده وی در چه حال است؟ امیدی هست؟ بنده ضمن تذکر این نکته من نمی توانم اسرار موکلین را در […]