برچسب » مهاجرت به آمریکا

تمدید برنامه سرمایه گذاری آمریکا (EB5) تا نهم دسامبر ۲۰۱۶
5 سال قبل

تمدید برنامه سرمایه گذاری آمریکا (EB5) تا نهم دسامبر ۲۰۱۶

خوشبختانه اخبار حاکی از آن است که برنامه سرمایه گذاری آمریکا  موسوم به ای بی ۵ بدون هرگونه تغییر دست کم تا روز ۹ دسامبر سال جاری میلادی برقرار است و پرونده هایی که قبل از این تاریخ به اداره مهاجرت آمریکا می رسند از شرایط فعلی برخوردار می شوند. از سوی دیگر برای ایرانیان […]