برچسب » مصاحبه تلفنی در کانادا

آشنایی با مصاحبه تلفنی و انواع آن- قسمت اول
6 سال قبل

آشنایی با مصاحبه تلفنی و انواع آن- قسمت اول

مصاحبه تلفنی یکی از انواع روش های مصاحبه شغلی است که در گذشته بیشتر به عنوان یک مقدمه برای انتخاب اولیه بکار گرفته می شدند اما به دلیل تغییرات بازار کار و پیشرفت تکنولوژی روز به روز بر اهمیت آنها افزوده شده است و به شیوه های جدیدتری هم اعمال می شوند. اهمیت این روش […]