برچسب » مسافرت

آیا ایران جز کشورهایی ست که زنان نباید به تنهایی به آن سفر کنند؟
3 سال قبل

آیا ایران جز کشورهایی ست که زنان نباید به تنهایی به آن سفر کنند؟

به طور کلی، زنان بیشتر از مردان، سفر را دوست دارند و بیشتر خود را درگیر مسائل برنامه ریزی سفر می کنند.  75% تصمیمات سفر را زنان می گیرند و  بسیار پیش می آید که قصد می کنند با دوستان شان یا تنهایی سفر کنند. متاسفانه هنوز نقاطی از جهان وجود دارد که زنان نمی […]