برچسب » مدارس فرانسه‌زبان در انتاریو

فراگیری زبان فرانسه در مدارس انتاریو
6 سال قبل

فراگیری زبان فرانسه در مدارس انتاریو

با اینکه زبان غالب در استان انتاریو انگلیسی است اما فرانسه‌زبانی هم در این استان اهمیت زیادی دارد. مشاغل مهمی در حوزه‌های دولتی و سیاسی وجود دارند که آشنایی با دو زبان رسمی کانادا در آنها الزامی یا با تاکید بالاست. هم‌چنین در بخش خصوصی هم عناوین شغلی زیادی وجود دارند که در آنها آشنایی […]