برچسب » فنی-حرفه‌ای

دریافت مجوز بین استانی مهر قرمز Red Seal در رشته‌های فنی-حرفه‌ای
7 سال قبل

دریافت مجوز بین استانی مهر قرمز Red Seal در رشته‌های فنی-حرفه‌ای

در تعداد قابل توجهی از مشاغل فنی-حرفه‌ای، مجوز بین استانی تعریف شده با عنوان Red Seal که دارنده آن می‌تواند در تمامی استان‌هایی که در ذیل این برنامه قرار دارند (در واقع تقریبا در تمام کانادا)، پس از ثبت نام در هر استان مورد نظر (که عموما تنها در حد انجام کارهای دفتری و پرداخت […]