برچسب » ظرفیت ویزا

ظرفیت ویزا برای سال ۲۰۱۳ به تفکیک برنامه های مهاجرتی
8 سال قبل

ظرفیت ویزا برای سال ۲۰۱۳ به تفکیک برنامه های مهاجرتی

ظرفیت صدور ویزا در هر برنامه مهاجرتی و به تفکیک هر ویزا آفیس در وبلاگ مدیر کنپارس منتشر شده است که می توانید اینجا ببینید