برچسب » دیدگاه کانادایی‌ها درباره مهاجران

نگرش‌های متفاوت کانادایی‌ها نسبت به مهاجران
6 سال قبل

نگرش‌های متفاوت کانادایی‌ها نسبت به مهاجران

بر اساس نظرسنجی بخش خبری CBC که برای ارزیابی نوع رفتار و میزان تبعیض طراحی شده، وقتی از کانادایی‌ها خواسته می‌شود تا نظرشان را درباره نقش مهاجران در جامعه و بازار کار بگویند، پاسخ‌های گاه متضادی به دست می‌آید. آمار ارائه شده از سوی اداره آمار کانادا نشان می‌دهد که در سال 2011 میلادی هشت […]