برچسب » خویشاوندی والدین

بازگشایی برنامه خویشاوندی والدین از دوم ژانویه 2015
6 سال قبل

بازگشایی برنامه خویشاوندی والدین از دوم ژانویه 2015

وزیر مهاجرت کانادا، کریس الکساندر در تاریخ 19 دسامبر 2014، جزییات بازگشایی برنامه دریافت اقامت دائم کانادا از طریق خویشاوندی برای والدین و پدربزرگ‌ها-مادربزرگ‌ها را اعلام کرد: اول، بر این اساس شرایط مربوط به حامی (اسپانسرکننده) و متقاضی از نظر میزان درآمد، ارائه برگه‌های مالیاتی و مواردی از این دست همانند سال گذشته است. این […]