برچسب » تامین اجتماعی

در سرزمـین جدید هم بیمه باشید
2 سال قبل

در سرزمـین جدید هم بیمه باشید

آیا می دانید که کنپارس نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی ایران در کانادا ست؟ سازمان تامین اجتماعی ایران، کنپارس را به عنوان نماینده رسمی و تام الاختیار این سازمان در امور بیمه ایرانیان خارج از کشور (کانادا) معرفی کرده است. بر همین اساس، تمامی ایرانیان شاغل و غیر شاغل خارج از کشور می توانند از […]