برچسب » اکسپرس انتری سال 2017

وضعیت امیدوارکننده اکسپرس انتری برای متقاضیان غیر ساکن کانادا
5 سال قبل

وضعیت امیدوارکننده اکسپرس انتری برای متقاضیان غیر ساکن کانادا

گزارش عملکرد سالانه وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در خصوص انتخاب های اکسپرس انتری نشان می دهد که این سیستم برای متقاضیان مهاجرتی که خارج از کانادا زندگی می کنند،  بسیار امیدوار کننده بوده است و تعداد دعوت نامه صادر شده در سال ۲۰۱۷ دو برابر تعداد دعوت نامه های سال گذشته بوده است.  […]