برچسب » از اول ژانویه 2018

افزایش تعرفه های اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه 2018
4 سال قبل

افزایش تعرفه های اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه 2018

تعرفه های اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه 2018 مطابق با ماده 83.3 قانون مالی اداری دولت کبک تغییر خواهد کرد. افزایش 0.82 درصدی تعرفه های کنونی، تغییری است که اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه 2018 اجرایی می کند.     عنوان  تعرفه های کنونی به دلار کانادا  تعرفه های جدید به دلار کانادا  […]