برچسب » ارزیابی مدرک تحصیلی

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا
3 ماه قبل

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا

براساس داده‌های مربوط به سرشماری سال ۲۰۱۶ کانادا، حدود ۲۰ درصد از تعداد کل پزشکان کانادا از مهاجران بوده‌اند.