برچسب » آمادگی برای مصاحبه کبک

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت آخر
8 سال قبل

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت آخر

عباس میرزایی و لادن مجیدزاده، دو نفر از موکلین کنپارس هستند که چندی پیش، به خوبی از عهده مصاحبه کبک برآمده‌اند. هر دو با یک افسر و در زمانی نسبتا مشابه، در ترکیه مصاحبه داشته‌اند. هر دو مجرد هستند، و … قسمت اول این گفتگو را می‌توانید در این صفحه و قسمت دوم را در […]

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت سوم
8 سال قبل

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت سوم

عباس میرزایی و لادن مجیدزاده، دو نفر از موکلین کنپارس هستند که چندی پیش، به خوبی از عهده مصاحبه کبک برآمده‌اند. هر دو با یک افسر و در زمانی نسبتا مشابه، در ترکیه مصاحبه داشته‌اند. هر دو مجرد هستند، و … قسمت اول این گفتگو را می‌توانید در این صفحه و قسمت دوم را در […]

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت دوم
8 سال قبل

جلسه مصاحبه، جلسه شماست-قسمت دوم

عباس میرزایی و لادن مجیدزاده، دو نفر از موکلین کنپارس هستند، که چندی پیش، به خوبی از عهده مصاحبه کبک برآمده‌اند. هر دو با یک افسر و در زمانی نسبتا مشابه، در ترکیه مصاحبه داشته‌اند. هر دو مجرد هستند، و … قسمت اول این گفتگو را می‌توانید در این صفحه بینید. حال ادامه گفتگو:   […]

جلسه مصاحبه، جلسه شماست
8 سال قبل

جلسه مصاحبه، جلسه شماست

قبل از هرچیز، می‌خواهم از نسیم ابدی تشکر کنم، که برنامه‌ریزی گفت‌وگوهای چای سرد، بستگی به تلاش و پیگیری او دارد. دوست خوبم که به بهترین نحو، هماهنگی‌های این کار را انجام می‌دهد. عباس میرزایی و لادن مجیدزاده، دو نفر از موکلین کنپارس هستند، که چندی پیش، به خوبی از عهده مصاحبه کبک برآمده‌اند. هر […]