برچسب » آزمون‌های استاندارد کانادا

معرفی آزمون‌های استاندارد در کانادا
12 سال قبل

معرفی آزمون‌های استاندارد در کانادا

برخی از دوستان گهگاه از ما درباره آزمون های مختلف و متفاوت زبان در کانادا پرسش می کنند. اسامی آزمون هایی در زمان معرفی برخی مشاغل مطرح می شوند. اینها آزمون هایی هستند که افراد بهتر است یا باید برای ورود به یک شغل یا ارتقا شغلی آنها را با موفقیت پشت سر بگذارند. در […]