• همه چیز درباره نیروی کار موقت کبک

  همه چیز درباره نیروی کار موقت کبک

 • الزام زبان فرانسه برای همسران در برنامه تجربه کبکی  PEQ

  الزام زبان فرانسه برای همسران در «برنامه تجربه کبکی» (PEQ)

 • صدور 280 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

  صدور 280 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

 • دعوت از ۱۱۵ متقاضی فرانسه زبان در جدیدترین انتخاب انتاریو

  دعوت از ۱۱۵ متقاضی فرانسه‌زبان در جدیدترین انتخاب انتاریو

 • جزئیات برنامه PGP به زودی منتشر خواهد شد

  جزئیات برنامه «PGP» به زودی منتشر خواهد شد

 • به روز رسانی برنامه های مهاجرت استانی

  به روز رسانی برنامه های مهاجرت استانی

  پاسخ به سوالات مهاجرتی 21 می 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 216

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، 21 می 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 216)

  ۱۶ تير ۱۴۰۰ -   برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 21  می  2021 برابر با 31 اردیبهشت ماه...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی چهاردهم می آوریل 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 215

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، چهاردهم می آوریل 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 215)

  ۱۶ تير ۱۴۰۰ -   برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 14  می  2021 برابر با 24 اردیبهشت ماه 1400 ساعت...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی 7 می 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 214

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، 7 می 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 214)

  ۱۶ تير ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 7  می  2021 برابر با هفدهم اردیبهشت ماه...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و سوم آوریل 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 212

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و سوم آوریل 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 212)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 23 آوریل 2021 برابر با سوم...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی شانزدهم آوریل 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 211

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، شانزدهم آوریل 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 211)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 16 آوریل 2021 برابر با بیست...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی نهم آوریل 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 210

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، نهم آوریل 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 210)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه نهم آوریل 2021 برابر با بیستم...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و ششم مارس 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 209

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و ششم مارس 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 209)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه بیست و ششم مارس 2021 برابر...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی دوازدهم مارس 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 207

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، دوازدهم مارس 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 207)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه دوازدهم مارس 2021 برابر با...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی  5 مارس 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 206

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، 5 مارس 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 206)

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه پنجم مارس 2021 برابر با پانزدهم اسفند...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و نهم ژانویه 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 201

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و نهم ژانویه 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 201)

  ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 29 ژانویه 2021 برابر با 10...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و دوم ژانویه 2021 با علی مختاری برنامه زنده شماره 200

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و دوم ژانویه 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 200)

  ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 22 ژانویه 2021 برابر با 3...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و هفتم نوامبر 2020 با علی مختاری برنامه زنده شماره 193

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و هفتم نوامبر 2020 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 193)

  ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 27 نوامبر 2020 برابر با  7...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و پنجم سپتامبر 2020 با علی مختاری برنامه زنده شماره 184

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و پنجم سپتامبر 2020 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 184)

  ۹ مهر ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 25 سپتامبر 2020 برابر با ...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی یازدهم سپتامبر 2020 با علی مختاری برنامه زنده شماره 182

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، یازدهم سپتامبر 2020 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 182)

  ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 11 سپتامبر 2020 برابر با...
  پاسخ به سوالات مهاجرتی بیست و هشتم آگوست 2020 با علی مختاری برنامه زنده شماره 180

  پاسخ به سوالات مهاجرتی، بیست و هشتم آگوست 2020 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 180)

  ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 28 آگوست 2020 برابر با...
  loading
  loading
  فیلم دیگری وجود ندارد. شما می توانید مطالب دیگر سایت را مطالعه فرمایید.
  نتیجه جستجو در فیلم ها برای «

  » - مشاهده همه فیلم ها - جستجو برای «» در اخبار و مقالات سایت
  جستجوی شما برای «» نتیجه ای نداشت. لطفا کلید واژه های دیگری را امتحان فرمایید. مشاهده همه فیلم ها - جستجو برای «» در اخبار و مقالات سایت

  راهنمای جستجو در سایت

  • جهت جستجوی یک عبارت خاص از گیومه در دو طرف عبارت استفاده کنید. مانند:
  • جهت جستجوی چند کلمه در کل مطلب، کلمات را با فاصله از هم وارد کنید. مانند:
  • جهت جستجو در تنها عنوان مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از عنوان: و یا title: استفاده کنید. مانند:
  • جهت جستجو در تنها متن مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از متن: و یا body: استفاده کنید. مانند:
  • جهت جستجو در تنها خلاصه مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از خلاصه: و یا brief: استفاده کنید. مانند:
  • شما می توانید تمام موارد را ترکیب کنید. برای ترکیب شرایط عنوان، متن و خلاصه، بین شرط ها ; (سمی کالن - semicolon) قرار دهید. مانند:
   • عنوان:دهان و دندان;متن:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
   • title:دهان و دندان;body:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
  • توجه داشته باشید که هر مطلبی که در آن حداقل یکی از شرایط جستجو برقرار باشد در نتایج جستجو قرار می گیرد.