این مجموعه را مطالعه بفرمایید >>

پیش از سفر

پیش از سفر

این جزوه، یکی از مجموعه جزوات «۱۰۰ روز اول در کانادا و در واقع اولین جزوه از آن مجموعه است که به اقدامات قبل از پرواز تا روز حرکت می‌پردازد.»

59
نوع مجموعه: کتابچه ها و جزوات - وضعیت: کامل شده - مطالعه بفرمایید