آشنایی مقدماتی با مفاهیم مالیاتی و RRSP در کانادا
این کتابچه کلیدی ترین و ضروری ترین اطلاعات در مورد مباحث مالیات شخصی و خانوادگی از جمله اظهارنامه های مالیاتی، اعتبارها و بازپرداخت های مالیاتی و کمک هزینه های مرتبط را توضیح می دهد. همچنین به معرفی RRSP و تاثیر آن در کاهش مالیات می پردازد. یادآوری می شود که مباحث کامل تری در مورد RRSP که به توصیه هایی در مورد خرید و استفاده از آن می پردازد در جزوات دیگری خواهد آمد و تمرکز بحث در این جزوه بر روی آشنایی مقدماتی و ارتباط آن با بحث مالیات است. در اینجا به تعدادی از پرسش های کلیدی تازه واردان در مورد مالیات بر اموال مهاجران و شایعات و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد هم پاسخ داده خواهد شد. همچنین در مورد مالیات شرکت ها و به ویژه مالیات خویش فرماها self-employers در جزوه مستقلی سخن گفته خواهد شد.
loading

در دست تهیه

مطلب مورد نظر شما هنوز آماده نشده است.

آشنایی مقدماتی با مفاهیم مالیاتی و RRSP در کانادا

این کتابچه کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین اطلاعات در مورد مباحث مالیات شخصی و خانوادگی از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی، اعتبارها و بازپرداخت‌های مالیاتی و کمک‌هزینه‌های مرتبط را توضیح می‌دهد. همچنین به معرفی RRSP و تاثیر آن در کاهش مالیات می‌پردازد. یادآوری می‌شود که مباحث کامل‌تری در مورد RRSP که به توصیه‌هایی در مورد خرید و استفاده از آن می‌پردازد در جزوات دیگری خواهد آمد و تمرکز بحث در این جزوه بر روی آشنایی مقدماتی و ارتباط آن با بحث مالیات است.

در اینجا به تعدادی از پرسش‌های کلیدی تازه‌واردان در مورد مالیات بر اموال مهاجران و شایعات و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد هم پاسخ داده خواهد شد.

همچنین در مورد مالیات شرکت‌ها و به‌ویژه مالیات خویش‌فرماها self-employers در جزوه مستقلی سخن گفته خواهد شد.

راهنمای جستجو در سایت

 • جهت جستجوی یک عبارت خاص از گیومه در دو طرف عبارت استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجوی چند کلمه در کل مطلب، کلمات را با فاصله از هم وارد کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها عنوان مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از عنوان: و یا title: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها متن مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از متن: و یا body: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها خلاصه مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از خلاصه: و یا brief: استفاده کنید. مانند:
 • شما می توانید تمام موارد را ترکیب کنید. برای ترکیب شرایط عنوان، متن و خلاصه، بین شرط ها ; (سمی کالن - semicolon) قرار دهید. مانند:
  • عنوان:دهان و دندان;متن:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
  • title:دهان و دندان;body:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
 • توجه داشته باشید که هر مطلبی که در آن حداقل یکی از شرایط جستجو برقرار باشد در نتایج جستجو قرار می گیرد.