پیش از سفر

loading

در دست تهیه

مطلب مورد نظر شما هنوز آماده نشده است.

دریافت مدارک مرتبط با گواهی‌نامه رانندگی

در مورد دریافت گواهی‌نامه رانندگی در کانادا نکات مهمی وجود دارد که در جزوه دوم از این مجموعه که به مهم‌ترین مسائل هفته‌های اول می‌پردازد آمده است. اما در اینجا تنها به دلیل اهمیت مدارکی که باید همراه داشته باشید این بخش‌ها از مقاله جزوه دوم یادآوری می‌شوند:

...

اگر شما در ایران گواهی‌نامه داشته‌اید و بیش از یکسال از زمان صدور آن می‌گذرد حتما این گواهی‌نامه را به کانادا بیاورید و با مراجعه به یکی از مترجمین رسمی، آن را ترجمه کنید (توجه داشته باشید که ترجمه رسمی از ایران مورد قبول نیست. این هم یکی دیگر از تغییرات نسبت به گذشته!) و اصل و ترجمه رسمی آن را در زمان ثبت نام به متصدی مربوطه نشان دهید. در این صورت می‌توانید بلافاصله بعد از دریافت گواهی‌نامه G1 برای شرکت در آزمون رانندگی برای دریافت گواهی‌نامه G2 و یا مستقیما شرکت در آزمون G (اگر سابقه رانندگی بیش از دو سال داشته باشید) اقدام کنید.

...

اگر بیش از دو سال سابقه رانندگی داشته باشید باید علاوه بر ترجمه گواهی‌نامه، مدرکی از شهرک آزمایش دال بر سابقه بدون تخلف رانندگی هم همراه بیاورید و به متصدی مربوطه ارائه دهید تا بتوانید به جای آزمون G2 مستقیما در آزمون G شرکت کنید.

...

راهنمای جستجو در سایت

 • جهت جستجوی یک عبارت خاص از گیومه در دو طرف عبارت استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجوی چند کلمه در کل مطلب، کلمات را با فاصله از هم وارد کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها عنوان مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از عنوان: و یا title: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها متن مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از متن: و یا body: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها خلاصه مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از خلاصه: و یا brief: استفاده کنید. مانند:
 • شما می توانید تمام موارد را ترکیب کنید. برای ترکیب شرایط عنوان، متن و خلاصه، بین شرط ها ; (سمی کالن - semicolon) قرار دهید. مانند:
  • عنوان:دهان و دندان;متن:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
  • title:دهان و دندان;body:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
 • توجه داشته باشید که هر مطلبی که در آن حداقل یکی از شرایط جستجو برقرار باشد در نتایج جستجو قرار می گیرد.